top of page
Søk
  • opprettholdende

16 oktober - på vei mot Mørket - våpnene Gud har gitt sin menighet, for å kunne overvinne

Da jeg leste denne artikkelen


Ingen får avsløre en korrupte presidentkandidat


Hvor Big Tech (Facebook, Twitter, Microsoft, Apple, Amazon mm) - etter at den oppkjøpte Media har overkjørt Trump og anklaget han for alt mulig - som viser seg i 90% på være eventyr og løgn - men når New York Times, egentlig en Globalist avis - avslører Bidens korrupsjon - og hvor Facebook og Twitter sensurerer alle som forsøker å dele dette - så har vi kommet langt på vei mot natten - som Jesus sa:

"Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys." Joh 9:4-5

Når Jesus sier "Mens jeg er i verden.." så er det viktig å se at Jesus fortsatt er i verden, via Hans kropp - Jesu Kristus sanne og ekte kirke. Men for tiden er Hans menighet svak - hvor folk sliter med synder, uoppgjorte ting, er bundet, har dårlig karakter, lumske holdninger og endel er direkte farlige for sanne troende å omgås, ettersom de har mer av det urene i seg, enn det Hellige - så har for tiden Jesus dårlig kontroll på kroppen sin, spesielt her i Vest. Når Han gir kommando til kroppen (som et hode skal gjøre) - så lystrer den rett og slett ikke - det minner meg om de bibelversene jeg fikk i en drøm da jeg var nyfrelst - før jeg hadde lest Jeremias bok:

"Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke er rett, det taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort! Alle sammen stormer fram som en hest styrter av sted i krigen." Jer 8:6


"La deg advare, så min sjel ikke skal vende seg fra deg, Jerusalem, så jeg ikke skal gjøre deg til en ørken, til ubygd land!" Jer 6:8

Det første handler om kristne som kaver av stede - og tror de gjør Gud en god gjerning, men fordi det er så mye rusk i maskineriet deres, så har de egentlig ikke så veldig god kontakt med Ånden - og løper av gårde i en humanistisk, filosofisk og rent på det menneskelige planet - når de skal "tjene" Gud (og det andre verset advarer Gud mot at Han vil gjøre disse kristne til en ørken, ubygd land - dvs frafall, om man ikke kommer inn i lydighet mot Hans Ånd).

Guds største kjærlighetsgave - Korset - Hvor Hans sønn døde, for så å beseire døden, og oppstå. Men Guds sønn levde alltid i Ånden - som ett eksempel for hvordan man kan leve - og burde leve - for oss som tror. Nå snakker jeg ikke om å leve ytre perfekt liv - men å ha Guds liv på innsiden, og alltid vokte det - ved å leve nær sin Gud


Vi minnes hva Ordet sier om Kjærlighet, i 1 Kor. 13:


"Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting." 1 Kor 13:3


Så hva er kjærlighet? Å gi til de fattige, er ikke nødvendigvis kjærlighet (men mye menneskekjærlighet)- altså å være drevet av Agapas Guds Ånds kjærlighet - er å gjøre rett ting, fra Faderens hjerte - til rett tid - for så å kunne redde, frelse og sette mennesker i frihet - selv det som virker dåraktig i menneskers øyne, fordi man lever i tro, og ikke skjønner enden på det du gjør - er Guds kjærlighet, såfremt du er ledet av Ånden.


Tenk etter - Paulus underviser om Åndens gaver i 1 Kor 12 - og 14 - altså før og etter kapittel 13 om kjærlighet - henger ikke dette sammen? Handler egentlig ikke Guds kjærlighet om å være Nær Herren i Ånden? - fordi det er da du er koblet opp mot kjærlighet. Og kjærlighet er ikke gode følelser - det ligger nede i dypet av din Ånd, det Bibelen kaller Agape (den evige utgivende kjærligheten) - Vi kan se hva Judas sier:


"Men dere, elskede, husk de ord som forut er talt av vår Herre Jesu Kristi apostler,hvordan de sa til dere at det i den siste tid skal komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster!Disse er de som skiller seg ut, naturlige mennesker, som ikke har ånd.Men dere, elskede, oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i den Hellige Ånd,og hold dere sånn i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv!" Judas 17-21.


Disse versene sier mye. Først advarsler om spottere - det merkelige er at dette er falske kristne - "naturlige mennesker" kan også oversettes med sjelige mennesker, altså du lever troen din ut fra din sjel - men ikke din ånd - der Den Hellig Ånd skal bo (og disse menneskene har en tendens til å prate mye om kjærlighet, tilgivelse, ikke fordømme etc. - men det er en type kjærlighet som ikke står seg i Guds øyne - fordi det er tro bygd på sand (ikke klippen Kristus, Guds Ord), følelser og aksept fra andre/samfunnet).


https://www.youtube.com/watch?v=88Ty_deEHrY&feature=emb_logo


Video over - en advarsel til den falske bølgen av kristendommen som har skylt over vårt land (lykkekristendom) - ett budskap ført frem av Emmanuel Minos - mottatt av Kvinnen fra Valdres

Du kan være frelst - men så fyller du deg med denne verden (såper på TV, vanlig TV underholdning, internett, spill etc. - på ting som strider mot Guds Ord (som samboerskap, drap, banning, okkultisme etc), og alt sammen er gift for den gudfryktige sjelen - og for mye av det, kan vippe bort din frelse), såpass mye, at du over tid kveler Åndens røst - og så merket du ikke den dagen Ånden forlater deg. Du går fortsatt på møter, ja du kan selv be for syke i Jesu navn, kaste ut onde ånder, og likevel, gå på feil vei i ditt liv. Tenk På Hva Jesus sier:


"Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra meg, dere som gjorde urett!" Matt. 7:21-23.

Gjerninger kan ikke erstatte ett liv i Ånden - nær din frelser og Hans ord. Å leve i Ånden - spesielt i lønnkammeret, dvs. du søker Gud når ingen andre ser deg, i det skjulte - er der du blir kjent med din Herre. Mange går ukentlig på møter - bruker mye tid i lokale menigheter - men sjelden eller aldri sammen med Herren i det skjulte - der Gud ser deg mer, enn når du omgås med andre kristne.


Hjertets oppriktighet er det som betyr noe for Herren - og at du vandrer i lydighet. Og det kan man bare på en måte - ved å vandre i Hans kjærlighet - som Judas sier - ved å be i Den Hellige Ånd - komme inn i Åndens verden.


"Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet." Joh 4:23-24


Å be i Ånden er rett og slett å be i tunger - eller tungetale. Det er ett annet språk enn ditt eget, eller om du taler flere språk - et språk som Ånden gir, for de som søker den. Men den må også brukes - ellers mister gaven sin funksjon. Det er som å bygge muskler - om man bare stopper opp noen måneder - så har man mistet det man har begynt med - det kreves jevnlig trening for å opprette holde seg selv, og å strekke seg mot målet, om man vil bli bedre - akkurat som vårt åndelige liv. Men Åndens liv i det usynlige, kan skape uante lyder fra din munn, når du hengir deg til Ham:

Tenk etter hva Paulus sier her:


"Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere!" Gal 4:19


Paulus snakker om en smerte fra ditt indre, der Ånden bor - altså en type bønn. Vi brukte å kalle det fødselsbønn - Ånden tar tak i deg, og du ber frem det Ånden ønsker - med sukk og stønn :


"Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord." Rom 8:26


Sukkene formes ved at Ånden i deg, lar sin kraft strømme ut, når du åpner din munn, og ber etter Herrens vilje - dvs. du sukker og stønner - ved Ånden i deg. Du og Herren sammen skaper noe - og Paulus her, som var Apostel for denne kirken, måtte gå inn i bønn med smerte over bedraget som hadde slått rot, for å skape enn dyp forandring i Galaternes hjerte. Det begynner alltid med bønn - i Ånden - dette er endel av Guds kjærlighet - en dårskap for verden, og for de fleste kristne - men visdom for de som har forstand til å skjønne det.

Men Mesteren - han oppførte seg vel alltid ordentlig? Jesus var en Åndens mann - fremfor noen - og Han lot sitt indre få virke - enten han var i Getsemane, hvor han følte gru for den dommen Han måtte bære for deg og meg - og kjente gru for all Jordens byrder og synd som skulle legges på ham - og det står:


"Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt." Heb 5:7


Jesus kjærlighet for Lasarus - hans nå venn som hadde vært død i 4 dager - han sto foran graven, og skulle vekke Lasarus opp fra de døde - men først måtte han inn i bønn - som det står i King James:


"Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it." Joh. 11:38


På norsk 88 oversettelsen står det:'


"Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran den." Joh 11:38

På engelsk så er ordet Groaning - som i grunnteksten heter embrimaomai - som kan bety å pruste/snøfte i sinne/vrede/indignasjon. Og Puste dypt i ergrelse/sinne/strenghet. En mental tilstand preget av mangel på klar og ryddig tanke og oppførsel; En dyp, sørgelig lyd av smerte eller sorg. En stemme av en dyp, uartikulert lyd, som av smerte, sorg eller misnøye. En unormal lyd, som vanligvis kommer fra hjertet, som eks. ved sykdom. For å lage en lav, kontinuerlig, utydelig lyd eller rekke lyder.


Skjønner du nå hva Jesus gjorde? Han bevegde seg i Ånden - fordi Han kjente Ånden, og Han brydde seg ingenting om de rundt seg - og ved Ånden lagde Han snøftende lyder, av klage, smerte, sukk og stønn - og ved det - så åpnet Han opp for ett under - nemlig at Lasarus sto opp fra de døde.


Dette er hva Bibelen definerer som kjærlighet. Det er bra å gjøre gode gjerninger, hjelpe gamle damer over gata, bry seg om de syke, gi til de fattige, ha empati, ha omtanke etc. - Men når du beveger deg i Ånden - så går du inn i Agape - Guds kjærlighet og finner hemmeligheter for å kunne løse umulige situasjoner - dette må du og Ånden gjøre tilsammen - fordi Gud kan ikke gjøre noe før du beveger deg sammen med Ham - fordi Han ga jorden til menneskene. Vi må være Jesu forlengede arm på jorden - og når vi beveger oss med Ånden - som Paulus prater mye om i Romerbrevet 8 - så holder vi oss levende - og i Hans kjærlighet. Som Paulus sier:


"For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn." Rom 8:14

Dette er tiden, fremfor alle tider, hvor Herren kaller de som er kalt ved Hans navn - til å komme inn i Ånden - og bevege deg sammen med Ham - og så vil Han lede deg på de rette stier.


Om du ikke vil inn i Ånden - så vil du garantert gå helt feil. Uten Åndens rettesnor - i denne tåkete endetiden - som boken Pilgrims Vandring kaller "Forhekset Mark" (les denne gripende delen av denne profetiske drømmen - som var den mestselgende boken etter Bibelen på bla. 80 tallet) - så vil du meget enkelt bli forført.


På 80 og selv 90 tallet var det noe enklere å være en troende - men det er det ikke idag. Fordi hele samfunnet har stort sett blitt inntatt av Ondskapens åndehær - skole, barnehage, offentlig sektor - og internett strømmer over av det urene - og TV`en er alt annet enn uskyldig. Du kan nesten ikke snu deg noen steder - uten å bli påvirket av det onde - om du da ikke har blitt fri, og så beveger deg i Ånden. Det er den eneste måten å unngå satans snarer - samtidig som du blir en farlig fiende til satans rike.

Om du er bundet - som de fleste kristne er, så vil det bli vanskelig å høre Ånden stemme klart - fordi er du bundet av urene ånder - pga slektsforbannelser - eller pga din urene ferd før du ble frelst - eller dumme valg etter frelsen - så kan det godt hende du hører Herren en gang i blant - men samtidig vil du ha andre krefter i din sjel - som vil plage deg - spesielt når Ånden kaller på deg - fordi disse urene åndene hater Guds kraft.


Og dermed så kan du bli deprimert, eller ledet ut i fristelse - når Ånden kaller på deg. Du går og ser TV - internett eller noe annet, fordi smerten og følelsene tar overhånd. Og på den måten lider Kristi Kropp - fordi man ikke praktiserer befrielse, og man lærer heller ikke kristne om det emnet, enda Jesus brukte 1/3 av sin gjerning, til å befri de som var i Pakten - for vi trenger å lære hvordan onde ånder kan fungere for å lure, bedra og tvinge en kristen inn på feil veier - ofte til ulykker - om de da ikke vender om!

https://www.youtube.com/watch?v=ZPRV-Nr0Yt0&feature=emb_logo


Video over - en ung kvinne blir befri dd fra Ånder av vrede og narkotika. Vet ikke hvorfor han bruker en spay - muligens er det olje i - ett bilde på Den Hellige Ånd - en profetisk handling

Du kan lese min artikkel om befrielse - for meg var det vanskelig - men det var ingen andre veier å gå. Det var vanskelig fordi det var smertefullt og mange bundenheter, og hvor den onde brukte mye energi for å få meg tilbake - og det var såpass mye rundt det usynlige som var totalt ukjent for meg - som teks. det å falle i synd, kunne resultere i at den ånden du ble befridd fra, kom tilbake, og tok med seg 7 stykker til - etter Jesu egne ord.


"Når den urene ånden har forlatt et menneske, flakker den om i tørre trakter og leter etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt." Matt 12:43-45


Mitt håp er - når Guds kraft en eller annen gang vil komme - og sette oss i brann - så får vi kraft til å befri flere 100 eller mer - på en gang - uten å bruke så mye energi på det. Og så lære folket hvordan de skal stå fast - og ikke gå tilbake - og det vil virke, om fellesskapet er lik det som er beskrevet i Apostlenes Gjerninger.


Samtidig, når Ånden kommer på den måten, over de troende som er klar for å ta det imot - så vil mange kristne tro at det er "lysets engel" - og vil motarbeide det alt de kan - og skjønner ikke selv at de er bedratt - og en tjener for "lysets engel" nemlig satan.


Sånn går det - når du blir ledet av det sjeliske - og Herren ønsker i disse onde tider - at du skal hengi deg til Herren - og følge Ham! Og betale en pris for det (og nei, jeg snakker ikke om penger) - som våre skistjerner - som må legge ned alt, for å vinne en pris, og de dyktigste får medaljer. Men Herren har kalt oss alle - til å legge ned alt som hindrer - og følge Herren - og ha Evigheten som ett mål - hvor vi venter på seiersprisen

53 visninger0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page